Vyplňte a odošlite len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar a peniaze do 14 dní od nákupu.

Adresát:

Mutiara Pearl, s.r.o.
Ke Stírce 338/51, 182 00, Praha 8, Česká republika
odstoupeni@buka.cz

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na kúpu tohto tovaru:

Dátum prevzatia tovaru: .....add dátum prevzatia tovaru.....

Číslo objednávky: .....doplňte číslo objednávky.....

Meno kupujúceho: .....vyplňte meno a priezvisko.....

Adresa kupujúceho: .....vyplňte adresu.....

Číslo účtu kupujúceho: (vyplňte len v prípade, že chcete vrátiť peniaze bankovým prevodom na váš účet)

Dátum: ...vyplňte dnešný dátum .....

Podpis: ak zasielate odstúpenie od zmluvy poštou.

Odstúpenie od zmluvy nám pošlite poštou spolu s tovarom, ktorý vraciate. Ak zasielate odstúpenie od zmluvy e-mailom. Je vašou povinnosťou vrátiť tovar do troch dní od odoslania odstúpenia od zmluvy.

My ako predávajúci máme potom 14 dní na to, aby sme vám vrátili peniaze. V obchodných podmienkach definujeme, že peniaze vraciame rovnakým spôsobom, ako sme ich dostali. V prípade, že sa vám nechce ísť na poštu alebo chcete peniaze vrátiť čo najrýchlejšie, doplňte do formulára na odstúpenie od zmluvy číslo účtu a my vám peniaze pošleme bankovým prevodom.

Poštovné preplácame podľa zákona v základnej sadzbe.

Prečítajte si prosím definíciu Odstúpenia od zmluvy v našich obchodných podmienkach.